Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
PSİKO SOSYAL SERVİSİ

Kurumumuzda yapılan psiko-sosyal servis faaliyetleri 6 başlık altında toplanmaktadır.

Tanımlama Faaliyetleri
Tanıtma Faaliyetleri
Yönlendirme faaliyetleri
Koordinasyon ve Konsültasyon faaliyetleri
Grup Çalışmaları
Personele Yönelik Çalışmalar

1-Tanıma Faaliyetleri

Kurama yeni gelen hükümlü ve tutuklularla ön görüşme tanıma takip formu doğrultusunda görüşülerek kişinin psikolojik durumu hakkında bilgi edinilir. Ön görüşme takip formunda hükümlü-tutuklunun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, eğitim özellikleri, ilgi ve yetenekleri, suç karşısındaki tutumu hakkında bilgilerin edinilmesi hedeflenir.

2-Tanıtma Faaliyetleri

Ön görüşme tanıma takip formu doldurulan hükümlü ve tutuklulara sorumlulukları anlatılır. Kurumda bulunan tüm eğitsel ve sosyal faaliyetler tanıtılır. Bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilir.

3-Yönlendirme Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık

Bu aşamada hükümlü ve tutukluların mesleki, kişisel, psikolojik özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak kendisi ile birlikte tespitler yapılarak ilgili meslek ve sosyal faaliyet alanına yönlendirilmesine yardımcı olunur.

Hükümlü ve tutuklular arasında tanıma faaliyetleri sırasında psikolojik sorunu bulunanlar tespit edilerek çözümü için gerekli çalışmalar başlatılır. Problemin çözümünde psikolojik danışmanlık, bireysel psikoterapi veya/ve psikiyatrik yardım alması sağlanır.

4- Koordinasyon ve Konsültsyon Faaliyetleri

Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların psikolojik ve sosyal durumları infazları süresincie sosyal hizmet uzmanları ve cezaevinde çalışan diğer personel ve birimler ile birlikte takip ediler. Ayrıca bu süre içinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına engel olan psikolojik, sosyal ve ekonomik problemleri çalışarak üstünden gelebilmeleri için kendilerine destek verilir.

5-Grup Çalışması
Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda öfke kontrol programı, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik program, alkol, uyuşturucu, kumarla ilgili bilgilendirme programları uygulanmaktadır.

6-Personele Yönelik Çalışmalar

Kurum personelinin sorunlarının tespiti yapılıp, gerekli olduğu durumlarda çözüme yönelik grup çalışmaları ya da bireysel görüşmeler yapılır. Ayrıca kurum personeli – yönetim – hükümlü/tutuklu ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verilir.
 

Adres

Yakutiye Mahallesi Çardakkayasırtı Kümeevleri No:1 38600 Bünyan/KAYSERİ

Telefon

0352 712 35 38

0352 712 30 79 - 0352 712 03 83

E-Posta

kayseri.acikisaretadalet.gov.tr